Sách
709.597 M.600.TH
Mỹ thuật việt soi từ phía khác /
DDC 709.597
Tác giả CN Trần Hậu Yên Thế
Nhan đề Mỹ thuật việt soi từ phía khác / Trần Hậu Yên Thế
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 331tr. ; 23cm
Tóm tắt Gồm 25 bài chuyên khảo về lịch sử mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ trung đại và cận hiện đại: Nghệ thuật Đông Sơn và hệ sinh thái Duyên hải, Trống đồng Động Xá và giao lưu văn hoá Điền - Việt, quý ông Lạch Trường và huyền tích Mai An Tiêm...
Tên vùng địa lý Việt nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004866
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007445-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164063
00211
004B9FD2745-A5DF-481B-BEEE-71A3EFA39699
005202312121617
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c399000
039|a20231212162044|blethietmay|c20231129154610|dBuiThuy|y20231129154544|zBuiThuy
082 |a709.597|bM.600.TH
100 |aTrần Hậu Yên Thế
245 |aMỹ thuật việt soi từ phía khác / |cTrần Hậu Yên Thế
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2022
300 |a331tr. ; |c23cm
520 |aGồm 25 bài chuyên khảo về lịch sử mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ trung đại và cận hiện đại: Nghệ thuật Đông Sơn và hệ sinh thái Duyên hải, Trống đồng Động Xá và giao lưu văn hoá Điền - Việt, quý ông Lạch Trường và huyền tích Mai An Tiêm...
651 |aViệt nam
653 |aLịch sử
653 |aMỹ thuật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004866
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007445-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004866 Kho Đọc tầng 2 709.597 M.600.TH Sách tiếng Việt 1
2 202007445 Kho Mượn tầng 2 709.597 M.600.TH Sách tiếng Việt 2
3 202007446 Kho Mượn tầng 2 709.597 M.600.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào