Địa chí
ĐC.11 Đ.301.CH
Địa chí tỉnh Vĩnh Phú /
BBK ĐC.11
Tác giả CN Nguyễn Xuân Lân
Nhan đề Địa chí tỉnh Vĩnh Phú / Nguyễn Xuân Lân
Thông tin xuất bản Vĩnh Phú : Ty Văn hóa Vĩnh Phú xb, 1974
Mô tả vật lý 184tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày sự thay đổi về địa lý hành chính toàn tỉnh và từng huyện qua các thời kỳ lịch sử. Sông, núi, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Các danh nhân trong tỉnh và một số đặc sản, sản vật có giá trị.
Từ khóa tự do Di tích lịch sử
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Danh lam thắng cảnh
Từ khóa tự do Địa chí-Vĩnh Phú
Từ khóa tự do Danh nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Lân
000 00000nam a2200000 4500
00121444
00212
00421479
005201509141442
008060119s1974 |||||| sd
0091 0
039|a20150914144346|bbinhtv|y20141125143308|zhaonh
084|aĐC.11|bĐ.301.CH
100|aNguyễn Xuân Lân
245|aĐịa chí tỉnh Vĩnh Phú / |cNguyễn Xuân Lân
260|aVĩnh Phú : |bTy Văn hóa Vĩnh Phú xb, |c1974
300|a184tr. ; |c19 cm.
520|aTrình bày sự thay đổi về địa lý hành chính toàn tỉnh và từng huyện qua các thời kỳ lịch sử. Sông, núi, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Các danh nhân trong tỉnh và một số đặc sản, sản vật có giá trị.
653|aDi tích lịch sử
653|aVĩnh Phúc
653|aDanh lam thắng cảnh
653|aĐịa chí|aVĩnh Phú
653|aDanh nhân
700|aNguyễn Xuân Lân
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/diachitinhvinhphu/8 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
920|aĐCS43-44|cĐCS43-44

Không tìm thấy biểu ghi nào