Sách
895.1 NG.120.V
Ngâm vịnh phong ca /
DDC 895.1
Tác giả CN Mạch Thượng Lê Hoa
Nhan đề Ngâm vịnh phong ca / Mạch Thượng Lê Hoa; Hạ Liên dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 516tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000816-7
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001140-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147514
00211
004735C2222-4EA7-4943-84D4-AAC7FB14AF7A
005201604011451
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c123000
039|a20160401145130|blethietmay|y20160401142149|zlethietmay
082 |a895.1|bNG.120.V
100 |aMạch Thượng Lê Hoa
245 |aNgâm vịnh phong ca / |cMạch Thượng Lê Hoa; Hạ Liên dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2014
300 |a516tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000816-7
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001140-2
890|a5|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000816 Kho Đọc tầng 2 895.1 NG.120.V Sách tiếng Việt 1
2 201000817 Kho Đọc tầng 2 895.1 NG.120.V Sách tiếng Việt 2
3 202001140 Kho Mượn tầng 2 895.1 NG.120.V Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:18-06-2018
4 202001141 Kho Mượn tầng 2 895.1 NG.120.V Sách tiếng Việt 4
5 202001142 Kho Mượn tầng 2 895.1 NG.120.V Sách tiếng Việt 5 Hạn trả:26-03-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào