Sách
895.1 NG.558.Y
Người yêu tôi là thầy giáo :
DDC 895.1
Tác giả CN Dao Đan Đan
Nhan đề Người yêu tôi là thầy giáo : Tiểu thuyết / Dao Đan Đan;Hoàng Võ
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 342tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001006
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202001299-300
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148659
00211
004F5A4D3FC-6BB5-4DE3-B039-7CAEB93E9A41
005201605101526
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c98000
039|y20160510152705|zhongnhung
082 |a895.1|bNG.558.Y
100 |aDao Đan Đan
245 |aNgười yêu tôi là thầy giáo : |bTiểu thuyết / |cDao Đan Đan;Hoàng Võ
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2015
300 |a342tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001006
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202001299-300
890|a3|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001006 Kho Đọc tầng 2 895.1 NG.558.Y Sách tiếng Việt 1
2 202001299 Kho Mượn tầng 2 895.1 NG.558.Y Sách tiếng Việt 2
3 202001300 Kho Mượn tầng 2 895.1 NG.558.Y Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:03-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào