Sách
895.1 H.455.L
Hồng lâu mộng /
DDC 895.1
Tác giả CN Tào Tuyết Cần
Nhan đề Hồng lâu mộng / Tào Tuyết Cần; Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn
Nhan đề T.1
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2012
Mô tả vật lý 747tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001600
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002330-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152301
00211
0041C2E3F7A-BA04-4E83-B2C5-AE7A3245E8C9
005201704271557
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|a20170427155738|bhongnhung|c20170427155638|dhongnhung|y20170427155449|zhongnhung
082 |a895.1|bH.455.L
100 |aTào Tuyết Cần
245 |aHồng lâu mộng / |cTào Tuyết Cần; Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn
245|nT.1
260 |aH. : |bVăn học, |c2012
300 |a747tr. ; |c24cm
651 |aTrung Quốc
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học cận đại
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001600
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002330-1
890|a3|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001600 Kho Đọc tầng 2 895.1 H.455.L Sách tiếng Việt 1
2 202002330 Kho Mượn tầng 2 895.1 H.455.L Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:16-03-2022
3 202002331 Kho Mượn tầng 2 895.1 H.455.L Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:23-09-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào