Sách
thần thoại hy lạp /
Tác giả CN nguyễn văn khóa
Nhan đề thần thoại hy lạp / nguyễn văn khóa
Thông tin xuất bản h : văn học, 2021
Mô tả vật lý 715tr. ; 24cm
Từ khóa tự do hy lạp
Từ khóa tự do thần thoại
Địa chỉ VPLKho Luân chuyển Trường Học(5): 205001477-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161467
00211
00451B121E9-8BBE-409F-A3BF-655C7A3D3AF7
005202206200946
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c220000
039|y20220620094922|zanhngoc
100 |anguyễn văn khóa
245 |athần thoại hy lạp / |cnguyễn văn khóa
260 |ah : |bvăn học, |c2021
300 |a715tr. ; |c24cm
653 |ahy lạp
653 |athần thoại
852|aVPL|bKho Luân chuyển Trường Học|j(5): 205001477-81
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 205001477 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 1
2 205001478 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 2
3 205001479 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 3
4 205001480 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 4
5 205001481 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào