Sách
Sherlock Holmes /
Tác giả CN Doyle, Anthur Conan
Nhan đề Sherlock Holmes / Anthur Conan Doyle
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2019
Mô tả vật lý 615tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Anh
Từ khóa tự do Truyện trinh thám
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161475
00211
004901DDB48-3971-4811-8076-DA8D60D8F09D
005202206211132
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|a20220621113510|bchulonghien|y20220620113053|zchulonghien
100 |aDoyle, Anthur Conan
245 |aSherlock Holmes / |cAnthur Conan Doyle
260 |aH : |bVăn học, |c2019
300 |a615tr. ; |c21cm
651 |aAnh
653 |aTruyện trinh thám
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào