Sách
Tắt đèn /
Tác giả CN Ngô Tất Tố
Nhan đề Tắt đèn / Ngô Tất Tố
Thông tin xuất bản h : Văn học, 2020
Mô tả vật lý 171tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161476
00211
0048A1BC6DB-B5F7-4E8F-8085-A685436377FE
005202206201137
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|y20220620114036|zchulonghien
100 |aNgô Tất Tố
245 |aTắt đèn / |cNgô Tất Tố
260 |ah : |bVăn học, |c2020
300 |a171tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653|aTiểu thuyết
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào