Sách
895.1 Y.606.L
Yêu lại từ đầu :
DDC 895.1
Tác giả CN Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Nhan đề Yêu lại từ đầu : Tiểu thuyết / Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu ; Phương Sang
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 301tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000883-4
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001227-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147502
00211
00461392B5E-9C2C-4B94-B8DA-891AE95928EF
005201604011341
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c75000
039|y20160401134104|zhongnhung
082 |a895.1|bY.606.L
100 |aMinh Nguyệt Tha Hương Chiếu
245 |aYêu lại từ đầu : |bTiểu thuyết / |cMinh Nguyệt Tha Hương Chiếu ; Phương Sang
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a301tr. ; |c24cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000883-4
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001227-9
890|a5|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000883 Kho Đọc tầng 2 895.1 Y.606.L Sách tiếng Việt 1
2 201000884 Kho Đọc tầng 2 895.1 Y.606.L Sách tiếng Việt 2
3 202001227 Kho Mượn tầng 2 895.1 Y.606.L Sách tiếng Việt 3
4 202001228 Kho Mượn tầng 2 895.1 Y.606.L Sách tiếng Việt 4 Hạn trả:08-06-2017
5 202001229 Kho Mượn tầng 2 895.1 Y.606.L Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào