Sách
895.1 Ư.557.H
Ước hẹn phù hoa /
DDC 895.1
Tác giả CN Lam Bạch Sắc
Nhan đề Ước hẹn phù hoa / Lam Bạch Sắc ; Trần Nguyễn Hồng Phúc. T2
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 463tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001308
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202001961-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151643
00211
0046177F4D9-6768-443C-83F9-E4D2E25AB466
005201610261432
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c118000
039|y20161026143221|zhongnhung
082 |a895.1|bƯ.557.H
100 |aLam Bạch Sắc
245 |aƯớc hẹn phù hoa / |cLam Bạch Sắc ; Trần Nguyễn Hồng Phúc. |nT2
260 |aH. : |bVăn học, |c2016
300 |a463tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001308
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202001961-2
890|a3|b33|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001308 Kho Đọc tầng 2 895.1 Ư.557.H Sách tiếng Việt 1
2 202001961 Kho Mượn tầng 2 895.1 Ư.557.H Sách tiếng Việt 2
3 202001962 Kho Mượn tầng 2 895.1 Ư.557.H Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:07-03-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào