Địa chí
ĐC.02(91) D.107.NH
Danh nhân Vĩnh Phúc.
BBK ĐC.02(91)
Tác giả CN Lê Kim Thuyên
Nhan đề Danh nhân Vĩnh Phúc. T1
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc, 1999
Mô tả vật lý 416 Tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Danh nhân
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
000 00000nam a2200000 4500
00120622
00212
00420644
005201509231625
008060119s1999 |||||| sd
0091 0
039|a20150923162710|bbinhtv|y20141125142724|zhaonh
084|aĐC.02(91)|bD.107.NH
100|aLê Kim Thuyên
245|aDanh nhân Vĩnh Phúc. |nT1
260|aVĩnh Phúc : |bSở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc, |c1999
300|a416 Tr. ; |c21 cm.
653|aDanh nhân
653|aNhân vật lịch sử
653|aVĩnh Phúc
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/danhnhanvinhphuc/477 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
920|aĐCS1134-36|cĐCS1134-36

Không tìm thấy biểu ghi nào