Sách
895.9223 CH.506.M
Chúc một ngày tốt lành :
DDC 895.9223
Tác giả CN Nguyễn Nhật Ánh
Nhan đề Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường mh
Lần xuất bản Tái bản lần 14
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả vật lý 284tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002086
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002962-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155418
00211
004F5407FFF-C36C-4741-9D2C-213064C0BEBC
005201804241000
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|y20180424100047|zlethietmay
082 |a895.9223|bCH.506.M
100 |aNguyễn Nhật Ánh
245 |aChúc một ngày tốt lành : |bTruyện / |cNguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường mh
250 |aTái bản lần 14
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |b Nxb. Trẻ, |c2017
300 |a284tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002086
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002962-3
890|a3|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002086 Kho Đọc tầng 2 895.9223 CH.506.M Sách tiếng Việt 1
2 202002962 Kho Mượn tầng 2 895.9223 CH.506.M Sách tiếng Việt 2
3 202002963 Kho Mượn tầng 2 895.9223 CH.506.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào