Sách
895.1 TR.453.M
Trộm mệnh :
DDC 895.1
Tác giả CN Nhất Mai Đồng Tiền
Nhan đề Trộm mệnh : Tiểu thuyết linh dị. Nhất Mai Đồng Tiền; Hàn Vũ dịchT.1 /
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt nam, 2023
Mô tả vật lý 451tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004898
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007509-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164032
00211
00423D06431-5E6A-4506-999C-BA313D87BA9B
005202312131514
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c189000
039|a20231213151807|blethietmay|y20231127150554|zBuiThuy
082 |a895.1|bTR.453.M
100 |aNhất Mai Đồng Tiền
245 |aTrộm mệnh : |bTiểu thuyết linh dị. |nT.1 / |cNhất Mai Đồng Tiền; Hàn Vũ dịch
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt nam, |c2023
300 |a451tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004898
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007509-10
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004898 Kho Đọc tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 1
2 202007509 Kho Mượn tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 2
3 202007510 Kho Mượn tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào