Sách
895.1 TR.453.M
Trộm mệnh :
DDC 895.1
Tác giả CN Nhất Mai Đồng Tiền
Nhan đề Trộm mệnh : Tiểu thuyết linh dị. Nhất Mai Đồng Tiền; Hàn Vũ Phi dịchT2 /
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ việt nam, 2023
Mô tả vật lý 442tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học việt nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004899
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007511-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164033
00211
0046DAAE736-F857-418A-8EBB-B527B5BE4E39
005202312131515
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c189000
039|a20231213151916|blethietmay|y20231127151110|zBuiThuy
082 |a895.1|bTR.453.M
100 |aNhất Mai Đồng Tiền
245 |aTrộm mệnh : |bTiểu thuyết linh dị. |nT2 / |cNhất Mai Đồng Tiền; Hàn Vũ Phi dịch
260 |aH. : |bPhụ nữ việt nam, |c2023
300 |a442tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học việt nam
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004899
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007511-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004899 Kho Đọc tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 1
2 202007511 Kho Mượn tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 2
3 202007512 Kho Mượn tầng 2 895.1 TR.453.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào