Sách
371.2 C.460.H
Cơ hội để thành công :
DDC 371.2
Tác giả CN Wagner, Tony
Nhan đề Cơ hội để thành công : Chuẩn bị gì cho giáo dục thế kỷ XXI / Tony Wagner; Ngô Huy Tâm; Lý Mỹ Hạnh dịch
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 446tr. ; 21cm
Tóm tắt Đề cập đến bức tranh thực tiễn của nền giáo dục Mỹ và thực trạng giáo dục ở nhiều nơi trên thế giới về: Thi cử, học thuộc lòng, nội dung giảng dạy lạc hậu và sáo rỗng, coi trọng bằng cấp, ít ai để ý đến mục đích thực sự của giáo dục, của học tập... đồng thời chỉ ra nhà trường thế kỷ XXI cần dạy những tri thức mới mẻ, cập nhật, có tính ứng dụng, xây đắp, vun bồi nơi người học sự sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và cộng tác để gặt hái thành công
Tên vùng địa lý Mỹ
Từ khóa tự do Trường học
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004883
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007479-80
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00164041
00211
004410CD05D-4C09-4D9F-BF7D-816FECAD9DCE
005202312131031
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c209000
039|a20231213103445|blethietmay|y20231128085353|zBuiThuy
082 |a371.2|bC.460.H
100 |aWagner, Tony
245 |aCơ hội để thành công : |bChuẩn bị gì cho giáo dục thế kỷ XXI / |cTony Wagner; Ngô Huy Tâm; Lý Mỹ Hạnh dịch
260 |aH. : |bDân trí, |c2021
300 |a446tr. ; |c21cm
520 |aĐề cập đến bức tranh thực tiễn của nền giáo dục Mỹ và thực trạng giáo dục ở nhiều nơi trên thế giới về: Thi cử, học thuộc lòng, nội dung giảng dạy lạc hậu và sáo rỗng, coi trọng bằng cấp, ít ai để ý đến mục đích thực sự của giáo dục, của học tập... đồng thời chỉ ra nhà trường thế kỷ XXI cần dạy những tri thức mới mẻ, cập nhật, có tính ứng dụng, xây đắp, vun bồi nơi người học sự sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và cộng tác để gặt hái thành công
651|aMỹ
653 |aTrường học
653 |aGiáo dục
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004883
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007479-80
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004883 Kho Đọc tầng 2 371.2 C.460.H Sách tiếng Việt 1
2 202007479 Kho Mượn tầng 2 371.2 C.460.H Sách tiếng Việt 2
3 202007480 Kho Mượn tầng 2 371.2 C.460.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào