Sách
869 C.430.NH
Con nhân mã ở trong vườn :
DDC 869
Tác giả CN Soliar, Moacyr
Nhan đề Con nhân mã ở trong vườn : Tiểu thuyết / Moacyr Soliar; Nhật Phi dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2022
Mô tả vật lý 396tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Brazil
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004879
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007471-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164046
00211
00467CC59CF-BF52-4E58-9A0B-3F7762C99BE3
005202312131018
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c209000
039|a20231213102149|blethietmay|y20231128093547|zBuiThuy
082 |a869|bC.430.NH
100 |aSoliar, Moacyr
245 |aCon nhân mã ở trong vườn : |bTiểu thuyết / |cMoacyr Soliar; Nhật Phi dịch
260 |aH. : |bVăn học, |c2022
300 |a396tr. ; |c21cm
651 |aBrazil
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004879
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007471-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004879 Kho Đọc tầng 2 869 C.430.NH Sách tiếng Việt 1
2 202007471 Kho Mượn tầng 2 869 C.430.NH Sách tiếng Việt 2
3 202007472 Kho Mượn tầng 2 869 C.430.NH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào