Địa chí
ĐC. 111.1 L. 123. TR
Lập trung tâm đô thị Vĩnh Yên thành xã bản xứ 6/3/1926-19/3/1932
DDC ĐC. 111.1
Nhan đề Lập trung tâm đô thị Vĩnh Yên thành xã bản xứ 6/3/1926-19/3/1932
Thông tin xuất bản 1932
Mô tả vật lý 14tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Trung tâm đô thị
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001393
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144536
00212
00426CAF5EE-EC25-4B01-84A8-A8B72EE5D1A3
005201510231434
008081223s1932 vm| vie
0091 0
039|a20151023143409|bhuonggiang|y20151012145829|zbinhtv
082 |aĐC. 111.1|bL. 123. TR
245 |aLập trung tâm đô thị Vĩnh Yên thành xã bản xứ 6/3/1926-19/3/1932
260 |c1932
300 |a14tr. ; |c27cm
653 |aTrung tâm đô thị
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001393
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/taptailieu/tailieutiengphap/laptrungtam....6.3.1926-19.3.1932/1393 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào