Sách
895.1 B.256.T
Bệnh tình yêu :
DDC 895.1
Tác giả CN Phương Tranh
Nhan đề Bệnh tình yêu : Tiểu thuyết / Phương Tranh ; Dương Kim Nguyệt
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 509tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000885-6
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001224-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147501
00211
00488D6A60C-4731-4200-A055-679913C8DF00
005201604011338
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20160401133807|zhongnhung
082 |a895.1|bB.256.T
100 |aPhương Tranh
245 |aBệnh tình yêu : |bTiểu thuyết / |cPhương Tranh ; Dương Kim Nguyệt
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a509tr. ; |c24cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000885-6
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001224-6
890|a5|b25|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000885 Kho Đọc tầng 2 895.1 B.256.T Sách tiếng Việt 1
2 201000886 Kho Đọc tầng 2 895.1 B.256.T Sách tiếng Việt 2
3 202001224 Kho Mượn tầng 2 895.1 B.256.T Sách tiếng Việt 3
4 202001225 Kho Mượn tầng 2 895.1 B.256.T Sách tiếng Việt 4
5 202001226 Kho Mượn tầng 2 895.1 B.256.T Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào