Sách
kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết mẫu thuẫn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
Tác giả CN trí thức việt
Nhan đề kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết mẫu thuẫn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
Thông tin xuất bản h : dân trí, 2021
Mô tả vật lý 23tr. ; 23cm
Từ khóa tự do phản biện
Từ khóa tự do kỹ năng
Từ khóa tự do tư duy
Từ khóa tự do mẫu thuẫn
Từ khóa tự do giải quyết
Địa chỉ VPLKho Luân chuyển Trường Học(5): 205001457-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161471
00211
004989A6B51-AC22-4720-B2AF-B072537C9A6B
005202206201002
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c62000
039|y20220620100525|zanhngoc
100 |atrí thức việt
245 |akỹ năng tư duy phản biện và giải quyết mẫu thuẫn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên
260 |ah : |bdân trí, |c2021
300 |a23tr. ; |c23cm
653 |aphản biện
653 |akỹ năng
653 |a tư duy
653 |amẫu thuẫn
653 |agiải quyết
654 |athanh thiếu niên
852|aVPL|bKho Luân chuyển Trường Học|j(5): 205001457-61
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 205001457 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 1
2 205001458 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 2
3 205001459 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 3
4 205001460 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 4
5 205001461 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào