Sách
đừng tranh cãi, hãy tranh luận /
Tác giả CN tuệ minh
Nhan đề đừng tranh cãi, hãy tranh luận / tuệ minh
Thông tin xuất bản h : dân trí, 2021
Mô tả vật lý 118tr. ; 23cm
Từ khóa tự do tranh cãi
Từ khóa tự do đừng
Từ khóa tự do tranh luận
Địa chỉ VPLKho Luân chuyển Trường Học(5): 205001462-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161472
00211
00446D3ABE9-09EB-45C9-9464-F7D481C94CE4
005202206201008
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c68000
039|y20220620101136|zanhngoc
100 |atuệ minh
245 |ađừng tranh cãi, hãy tranh luận / |ctuệ minh
260 |ah : |bdân trí, |c2021
300 |a118tr. ; |c23cm
653 |a tranh cãi
653 |ađừng
653 |atranh luận
852|aVPL|bKho Luân chuyển Trường Học|j(5): 205001462-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 205001462 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 1
2 205001463 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 2
3 205001464 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 3
4 205001465 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 4
5 205001466 Kho Luân chuyển Trường Học Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào