Sách
959.723 NH.561.L
Những lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc
DDC 959.723
Tác giả TT Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Nhan đề Những lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, 2009
Mô tả vật lý 152tr. ; 25cm
Tóm tắt Giới thiệu về Vĩnh Phúc với những đặc trưng cơ bản, điểm nhấn lịch sử - văn hoá của tỉnh qua các thời kỳ.Trình bày những sự kiện Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc. Những bài viết, Quyết tâm thư, Điện văn và những hình ảnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc trong những năm gần dây
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Bác Hồ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.023104-5
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.029479-81
000 00000aam a2200000 4500
00130617
00211
00431859
00520050813160837.0
008050813s2009 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125163816|zhaonh
041|aVie
082|a959.723|bNH.561.L
110|aSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
245|aNhững lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc
260|aVĩnh Phúc : |bSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, |c2009
300|a152tr. ; |c25cm
520|aGiới thiệu về Vĩnh Phúc với những đặc trưng cơ bản, điểm nhấn lịch sử - văn hoá của tỉnh qua các thời kỳ.Trình bày những sự kiện Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc. Những bài viết, Quyết tâm thư, Điện văn và những hình ảnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc trong những năm gần dây
653|aVĩnh Phúc
653|aHồ Chí Minh
653|aBác Hồ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.023104-5
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.029479-81
890|a5|b2|c1|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.029479 Kho Mượn tầng 2 959.723 NH.561.L Sách tiếng Việt 1
2 PM.029480 Kho Mượn tầng 2 959.723 NH.561.L Sách tiếng Việt 2
3 PM.029481 Kho Mượn tầng 2 959.723 NH.561.L Sách tiếng Việt 3
4 PD.023104 Kho Đọc tầng 2 959.723 NH.561.L Sách tiếng Việt 4
5 PD.023105 Kho Đọc tầng 2 959.723 NH.561.L Sách tiếng Việt 5
  1 of 1