Địa chí
ĐC.98 S.113.PH
Sắc phong Vĩnh Phúc :
DDC ĐC.98
Tác giả CN Lê Kim Thuyên
Nhan đề Sắc phong Vĩnh Phúc : Toàn tập / Lê Kim Thuyên
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, 2012
Mô tả vật lý 952tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Phong tục truyền thống
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Sắc phong
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCS.001710
000 00000nam a2200000 # 4500
00137378
00212
00438652
005201601131457
008160113s2012 vm| ||||||viesd
0091 0
039|a20160113145643|bhaonh|c20151224091531|dhuonggiang|y20141126085210|zhaonh
041|aVie
082|aĐC.98|bS.113.PH
100|aLê Kim Thuyên
245|aSắc phong Vĩnh Phúc : |bToàn tập / |cLê Kim Thuyên
260|aVĩnh Phúc : |bSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, |c2012
300|a952tr. ; |c24cm
653|aPhong tục truyền thống
653|aVĩnh Phúc
653|aSắc phong
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCS.001710
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/sacphongvinhphuc/1710 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.001710 Kho Địa Chí tầng 2 ĐC.98 S.113.PH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1