Địa chí
ĐC. 116 B. 105. Đ
Bản đồ Tam Đảo 1905
DDC ĐC. 116
Nhan đề Bản đồ Tam Đảo 1905
Thông tin xuất bản 1905
Mô tả vật lý 4tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Bản đồ
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001345
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144033
00212
0042F14681F-03A0-447C-8F00-433B5C5D68E6
005201510120917
008081223s1905 vm| vie
0091 0
039|a20151012091729|bbinhtv|y20151006111310|zbinhtv
082 |aĐC. 116|bB. 105. Đ
245 |aBản đồ Tam Đảo 1905
260 |c1905
300 |a4tr. ; |c27cm
653 |aBản đồ
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001345
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/tailieutiengphap/bandotamdao1905/1345 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào