Sách
895.922332 TH.514.M
Thuốc mê :
DDC 895.922332
Tác giả CN Thâm Tâm
Nhan đề Thuốc mê : Tiểu thuyết / Thâm Tâm
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 115tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004878
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007469-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164031
00211
004881F8F6B-F87A-4CAE-A96E-EEF1F66A6F23
005202312131014
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|a20231213101810|blethietmay|y20231127145421|zBuiThuy
082 |a895.922332|bTH.514.M
100 |aThâm Tâm
245 |aThuốc mê : |bTiểu thuyết / |cThâm Tâm
260 |aH. : |bLao động, |c2023
300 |a115tr. ; |c21cm
651 |aViệt nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004878
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007469-70
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004878 Kho Đọc tầng 2 895.922332 TH.514.M Sách tiếng Việt 1
2 202007469 Kho Mượn tầng 2 895.922332 TH.514.M Sách tiếng Việt 2
3 202007470 Kho Mượn tầng 2 895.922332 TH.514.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào