Sách
700.52 Đ.103.H
Đại học nghệ thuật Tokyo /
DDC 700.52
Tác giả CN Ninomiya, Atsuto
Nhan đề Đại học nghệ thuật Tokyo / Atsuto Ninomiya; Nguyễn Quốc Vương dịch
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 308tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Nhật Bản
Từ khóa tự do Đại học
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Tokyo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004895
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007503-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164036
00211
004E2E305E9-7F07-446F-AEA0-06F806C824BA
005202312131510
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c149000
039|a20231213151336|blethietmay|y20231127153635|zBuiThuy
082 |a700.52|bĐ.103.H
100 |aNinomiya, Atsuto
245 |aĐại học nghệ thuật Tokyo / |c Atsuto Ninomiya; Nguyễn Quốc Vương dịch
260 |aH. : |bDân trí, |c2021
300 |a308tr. ; |c21cm
651|aNhật Bản
653 |aĐại học
653 |aNghệ thuật
653 |aSinh viên
653|aTokyo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004895
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007503-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004895 Kho Đọc tầng 2 700.52 Đ.103.H Sách tiếng Việt 1
2 202007503 Kho Mượn tầng 2 700.52 Đ.103.H Sách tiếng Việt 2
3 202007504 Kho Mượn tầng 2 700.52 Đ.103.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào