Sách
823 C.104.KH
Cam không phải loại quả duy nhất :
DDC 823
Tác giả CN Winterson, Jeanette
Nhan đề Cam không phải loại quả duy nhất : Một bi kịch xung đột tôn giáo và những mâu thuẫn gia đình cùng cuộc hành trình đi tìm bản dạng giới / Jeanette Winterson; Hoài Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 354tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Xung đột
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004893
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007499-500
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00164038
00211
0042B6E0F42-BF66-4D6B-83F9-3BB5989520B6
005202312131506
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c179000
039|a20231213151015|blethietmay|y20231127155104|zBuiThuy
082 |a823|bC.104.KH
100 |aWinterson, Jeanette
245 |aCam không phải loại quả duy nhất : |bMột bi kịch xung đột tôn giáo và những mâu thuẫn gia đình cùng cuộc hành trình đi tìm bản dạng giới / |c Jeanette Winterson; Hoài Anh dịch
260 |aH. : |bThanh niên, |c2022
300 |a354tr. ; |c21cm
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTôn giáo
653 |aTiểu thuyết
653 |aXung đột
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004893
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007499-500
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004893 Kho Đọc tầng 2 823 C.104.KH Sách tiếng Việt 1
2 202007499 Kho Mượn tầng 2 823 C.104.KH Sách tiếng Việt 2
3 202007500 Kho Mượn tầng 2 823 C.104.KH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào