Sách
155.5 PH.301.TR
Phía trước của trưởng thành /
DDC 155.5
Tác giả CN Đặng Hoàng Ngân
Nhan đề Phía trước của trưởng thành / Đặng Hoàng Ngân
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ việt nam, 2022
Mô tả vật lý 215tr. ; 19cm
Tóm tắt Giới thiệu những cung bậc cảm xúc của tuổi trưởng thành như: Bồng bột và chính trực; Bóng tối và sự thật; Đơn giản và yêu thương,...
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Trưởng thành
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004913
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007539-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164039
00211
004D5759254-ECD7-4BF0-AE90-77E22D246B9D
005202312131601
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|a20231213160435|blethietmay|c20231127160206|dBuiThuy|y20231127160111|zBuiThuy
082 |a155.5|bPH.301.TR
100 |aĐặng Hoàng Ngân
245 |aPhía trước của trưởng thành / |cĐặng Hoàng Ngân
260 |aH. : |bPhụ nữ việt nam, |c2022
300 |a215tr. ; |c19cm
520 |aGiới thiệu những cung bậc cảm xúc của tuổi trưởng thành như: Bồng bột và chính trực; Bóng tối và sự thật; Đơn giản và yêu thương,...
653 |aTâm lí học
653 |aTrưởng thành
653 |aThanh niên
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004913
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007539-40
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004913 Kho Đọc tầng 2 155.5 PH.301.TR Sách tiếng Việt 1
2 202007539 Kho Mượn tầng 2 155.5 PH.301.TR Sách tiếng Việt 2
3 202007540 Kho Mượn tầng 2 155.5 PH.301.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào