Sách
Yêu con thế nào cho đúng /
Tác giả CN Thu Hương
Nhan đề Yêu con thế nào cho đúng / Thu Hương b.s
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 188tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Dạy con
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067833-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159510
00211
004E6D0DD58-E479-4972-B6E3-117110ADBBF3
005202008121007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c75000
039|a20200812101017|bnhuquynh|y20200810160713|zchulonghien
100 |aThu Hương
245 |aYêu con thế nào cho đúng / |cThu Hương b.s
260 |aH : |bVăn học, |c2018
300 |a188tr. ; |c24cm
653 |aDạy con
653 |aGiáo dục gia đình
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067833-5
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/anhbia/yêu con thế nào cho đúng.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067833 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067834 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067835 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào