Sách
895.92209 NH.121.D
Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học :
DDC 895.92209
Tác giả CN Phan Trọng Thưởng
Nhan đề Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học : Tiểu luận / Phan Trọng Thưởng
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2019
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm các tiểu luận nghiên cứu và báo cáo khoa học nhận diện và lý giải hiện tượng trong văn học Việt Nam như: nhận diện các khuynh hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam; thành tựu văn học thời kỳ đổi mới; sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử; bản chất của văn học...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003288
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004709-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159692
00211
0046EEAE318-E9C0-4900-AB56-C655BD017581
005202009080901
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908090514|zhongnhung
082 |a895.92209|bNH.121.D
100 |aPhan Trọng Thưởng
245 |aNhận diện và lý giải các hiện tượng văn học : |bTiểu luận / |cPhan Trọng Thưởng
260 |aH. : |bVăn học, |c2019
300 |a247tr. ; |c21cm
520 |aGồm các tiểu luận nghiên cứu và báo cáo khoa học nhận diện và lý giải hiện tượng trong văn học Việt Nam như: nhận diện các khuynh hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam; thành tựu văn học thời kỳ đổi mới; sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử; bản chất của văn học...
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aNghiên cứu văn học
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003288
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004709-10
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/nhận diện và.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003288 Kho Đọc tầng 2 895.92209 NH.121.D Sách tiếng Việt 1
2 202004709 Kho Mượn tầng 2 895.92209 NH.121.D Sách tiếng Việt 2
3 202004710 Kho Mượn tầng 2 895.92209 NH.121.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào