Sách
895.922134 NG.527.TR
Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập.
DDC 895.922134
Nhan đề Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập. Tuyết Nga, Nguyễn Đăng Điệp, Tuệ Mỹ.T.1, Thơ và nhạc /
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2019
Mô tả vật lý 915tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Nhạc
Từ khóa tự do Tác giả
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003284
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004701-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159695
00211
00436595E67-50EB-4A5B-AF90-E3AA2B65BE98
005202009080915
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200908091827|bhongnhung|y20200908091722|zhongnhung
082 |a895.922134|bNG.527.TR
245 |aNguyễn Trọng Tạo tuyển tập. |nT.1, |pThơ và nhạc / |cTuyết Nga, Nguyễn Đăng Điệp, Tuệ Mỹ.
260 |aH : |bVăn học, |c2019
300 |a915tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aThơ
653 |aNhạc
653 |aTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003284
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004701-2
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/tạo1.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003284 Kho Đọc tầng 2 895.922134 NG.527.TR Sách tiếng Việt 1
2 202004701 Kho Mượn tầng 2 895.922134 NG.527.TR Sách tiếng Việt 2
3 202004702 Kho Mượn tầng 2 895.922134 NG.527.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào