Sách
608 L.302.S
Lịch sử các phát minh sáng chế /
DDC 608
Tác giả CN Khắc Thành
Nhan đề Lịch sử các phát minh sáng chế / Khắc Thành,Thanh Đa,Anh Việt
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : NxbTP.Hồ Chí Minh, 1999
Mô tả vật lý 435tr ; 26cm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Phát minh sáng chế
Tác giả(bs) CN Anh Việt
Tác giả(bs) CN Khắc Thành
Tác giả(bs) CN Thanh Đa
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.012660
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.042860-1
000 00000nam a2200000 4500
00113362
00211
00413362
00520090408090418.0
008060104s1999 ||||||Viesd
0091 0
020|c120000
039|y20141125125656|zhaonh
041|aVie
082|a608|bL.302.S
100|aKhắc Thành
245|aLịch sử các phát minh sáng chế / |cKhắc Thành,Thanh Đa,Anh Việt
260|aTP.Hồ Chí Minh : |bNxbTP.Hồ Chí Minh, |c1999
300|a435tr ; |c26cm
653|aLịch sử
653|aPhát minh sáng chế
700|aAnh Việt|eTác giả
700|aKhắc Thành|eTác giả
700|aThanh Đa|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.012660
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.042860-1
890|a3|b2|c0|d0
920|aĐ12660|bM42860-61
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.042860 Kho Mượn tầng 2 608 L.302.S Sách tiếng Việt 1
2 PM.042861 Kho Mượn tầng 2 608 L.302.S Sách tiếng Việt 2
3 PD.012660 Kho Đọc tầng 2 608 L.302.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào