Sách
959.597 79 L.302.S
Lịch sử khai khẩn miền Nam :
DDC 959.597 79
Tác giả CN Sơn Nam
Nhan đề Lịch sử khai khẩn miền Nam : Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển / Sơn Nam
Lần xuất bản Lần 3
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : NxbTrẻ, 1997
Mô tả vật lý 20cm
Từ khóa tự do Lịch sử sơ khai
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do TP.Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Xây dựng
Tác giả(bs) CN Sơn Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.013976
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.043575
000 00000nam a2200000 4500
00114538
00211
00414538
00520110707140723.0
008060104s1997 ||||||Viesd
0091 0
020|c32000đ|d3b
039|y20141125130618|zhaonh
041|aVie
082|a959.597 79|bL.302.S
100|aSơn Nam
245|aLịch sử khai khẩn miền Nam : |bKỷ niệm 300 năm Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển / |cSơn Nam
250|aLần 3
260|aTP.Hồ Chí Minh : |bNxbTrẻ, |c1997
300|c20cm
653|aLịch sử sơ khai
653|aPhát triển
653|aTP.Hồ Chí Minh
653|aXây dựng
700|aSơn Nam|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.013976
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.043575
890|a2|b1|c0|d0
920|aM43574-75|bĐ13976
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.043575 Kho Mượn tầng 2 959.597 79 L.302.S Sách tiếng Việt 1
2 PD.013976 Kho Đọc tầng 2 959.597 79 L.302.S Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào