Sách
173 Đ.108.TR
Đạo trị gia /
DDC 173
Tác giả CN Trí Tuệ
Nhan đề Đạo trị gia / Trí Tuệ
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : NxbMũi Cà Mau, 2003
Mô tả vật lý 231 Tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Danh nhân lịch sử
Từ khóa tự do Đạo trị gia
Từ khóa tự do Văn hoá gia đình
Từ khóa tự do Văn hoá ứng xử
Từ khóa tự do Đạo đức
Tác giả(bs) CN Trí Tuệ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.017299
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.022357-8
000 00000nam a2200000 4500
0011487
00211
0041487
00520090408090417.0
008060104s2003 ||||||Viesd
0091 0
020|c26.000đ|d3b
039|y20141125110834|zhaonh
041|aVie
082|a173|bĐ.108.TR
100|aTrí Tuệ
245|aĐạo trị gia / |cTrí Tuệ
260|aTP.Hồ Chí Minh : |bNxbMũi Cà Mau, |c2003
300|a231 Tr. ; |c19 cm.
653|aDanh nhân lịch sử
653|aĐạo trị gia
653|aVăn hoá gia đình
653|aVăn hoá ứng xử
653|aĐạo đức
700|aTrí Tuệ|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.017299
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.022357-8
890|a3|b1|c0|d0
920|aĐ17299|bM22357-58
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.022358 Kho Mượn tầng 2 173 Đ.108.TR Sách tiếng Việt 1
2 PM.022357 Kho Mượn tầng 2 173 Đ.108.TR Sách tiếng Việt 2
3 PD.017299 Kho Đọc tầng 2 173 Đ.108.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào