Sách
959.723 Đ.301.CH
Địa chí Vĩnh Phúc :
DDC 959.723
Tác giả CN Nguyễn Xuân Lân
Nhan đề Địa chí Vĩnh Phúc : Sơ thảo / Nguyễn Xuân Lân
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : NxbSở Văn hoá thông tin Vĩnh Phúc, 2000
Mô tả vật lý 546tr ; 24cm
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Địa chí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Lân
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): PD.011708-9
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.019773-5
000 00000nam a2200000 4500
00115070
00211
00415070
00520090408090417.0
008060104s2000 ||||||Viesd
0091 0
020|d6b
039|y20141125130935|zhaonh
041|aVie
082|a959.723|bĐ.301.CH
100|aNguyễn Xuân Lân
245|aĐịa chí Vĩnh Phúc : |bSơ thảo / |cNguyễn Xuân Lân
260|aVĩnh Phúc : |bNxbSở Văn hoá thông tin Vĩnh Phúc, |c2000
300|a546tr ; |c24cm
653|aVĩnh Phúc
653|aĐịa chí
700|aNguyễn Xuân Lân|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): PD.011708-9
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.019773-5
890|a5|b1|c1|d0
920|aĐ11708-09|bM19772-75
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.011709 Kho Đọc tầng 2 959.723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 1
2 PD.011708 Kho Đọc tầng 2 959.723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 2
3 PM.019774 Kho Mượn tầng 2 959.723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 3
4 PM.019773 Kho Mượn tầng 2 959.723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 4 Hạn trả:10-04-2016
5 PM.019775 Kho Mượn tầng 2 959.723 Đ.301.CH Sách tiếng Việt 5
  1 of 1