Địa chí
ĐC.12 B.101.H
Bác Hồ với Vĩnh Phú
BBK ĐC.12
Nhan đề Bác Hồ với Vĩnh Phú
Thông tin xuất bản Vĩnh Phú : Ty Văn hoá Vĩnh Phú, 1975
Mô tả vật lý 139Tr. ; 19cm.
Tùng thư Nghiên cứu lịch sử Đảng Vĩnh Phú
Tóm tắt Tập hợp một số thư và bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân Vĩnh Phú. Những lời hứa, thư quyết tâm và báo cáo của Tỉnh uỷ gửi Hồ Chủ tịch. Những bài tường thuật một số lần Hồ Chủ tịch về thăm Vĩnh Phú.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh(1890-1969)
Từ khóa tự do Vĩnh Phú
Từ khóa tự do Địa chí
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(4): DCS.000001-2, DCS.000418, DCS.000870
000 00000nam a2200000 4500
00120514
00212
00420524
005201509091456
008060119s1975 ||||||Viesd
0091 0
039|a20150909145735|bbinhtv|c20150909145343|dbinhtv|y20141125142613|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.12|bB.101.H
245|aBác Hồ với Vĩnh Phú
260|aVĩnh Phú : |bTy Văn hoá Vĩnh Phú, |c1975
300|a139Tr. ; |c19cm.
490|aNghiên cứu lịch sử Đảng Vĩnh Phú
520|aTập hợp một số thư và bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân Vĩnh Phú. Những lời hứa, thư quyết tâm và báo cáo của Tỉnh uỷ gửi Hồ Chủ tịch. Những bài tường thuật một số lần Hồ Chủ tịch về thăm Vĩnh Phú.
653|aHồ Chí Minh(1890-1969)
653|aVĩnh Phú
653|aĐịa chí
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(4): DCS.000001-2, DCS.000418, DCS.000870
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/bachovoivinhphu/2 - 0001.jpg
890|a4|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.000870 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
2 DCS.000001 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 2
3 DCS.000002 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 3
4 DCS.000418 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 4
  1 of 1