Địa chí
ĐC.96 Đ.312.H
Đình Hương Canh Vĩnh Phúc /
BBK ĐC.96
Tác giả CN Nguyễn Anh Tuấn
Nhan đề Đình Hương Canh Vĩnh Phúc / Nguyễn Anh Tuấn
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc, 1999
Mô tả vật lý 180 Tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Hương Canh
Từ khóa tự do Đình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
000 00000nam a2200000 4500
00120623
00212
00420645
005201601150909
008060119s1999 |||||| sd
0091 0
039|a20160115090817|bhuonggiang|c20160114095610|dhuonggiang|y20141125142724|zhaonh
084|aĐC.96|bĐ.312.H
100|aNguyễn Anh Tuấn
245|aĐình Hương Canh Vĩnh Phúc / |cNguyễn Anh Tuấn
260|aVĩnh Phúc : |bSở Văn hoá Thông tin Vĩnh Phúc, |c1999
300|a180 Tr. ; |c21 cm.
653|aVĩnh Phúc
653|aHương Canh
653|aĐình
700|aNguyễn Anh Tuấn
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/dinhhuongcanhvinhphuc/476 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
920|aĐCS1137-39|cĐCS1137-39

Không tìm thấy biểu ghi nào