Địa chí
ĐC.215
Lịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch /.
BBK ĐC.215
BBK ĐC.92
Tác giả CN Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch /. Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch. T2: 1954-1975 /
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch, 1998
Mô tả vật lý 118 Tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Đảng bộ huyện
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lập Thạch
Tác giả(bs) CN Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch
000 00000nam a2200000 4500
00120741
00212
00420764
005201905291005
008060119s1998 |||||| sd
0091 0
039|a20190529100645|bbinhtv|c20181010085325|dnhuquynh|y20141125142819|zhaonh
084|aĐC.215
084|aĐC.92|bL.302.S
100|aĐảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch
245|aLịch sử Đảng bộ huyện Lập Thạch /. |nT2: 1954-1975 / |cĐảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch.
260|aVĩnh Phúc : |bĐảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch, |c1998
300|a118 Tr. ; |c19 cm.
653|aĐảng bộ huyện
653|aLịch sử
653|aLập Thạch
700|aĐảng Cộng sản Việt Nam. Huyện uỷ Lập Thạch
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/lichsudangbohuyenlapthachtap2/789 - 0001.jpg
890|a0|b0|c2|d0
920|aDCS.000789|cDCS.000789

Không tìm thấy biểu ghi nào