Địa chí
ĐC.411 B.108.C
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 1965 và phương hướng nhiệm vụ 1966-1967
BBK ĐC.411
Nhan đề Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 1965 và phương hướng nhiệm vụ 1966-1967
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : [knxb], 1966
Mô tả vật lý 25 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000086
000 00000nam a2200000 4500
00120864
00212
00420891
00520060119090127.0
008060119s1966 |||||| sd
0091 0
039|y20141125142912|zhaonh
084|aĐC.411|bB.108.C
245|aBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 1965 và phương hướng nhiệm vụ 1966-1967
260|aVĩnh Phúc : |b[knxb], |c1966
300|a25 Tr. ; |c30 cm.
653|aKinh tế
653|aXã hội
653|aVĩnh Phúc
653|aNông nghiệp
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000086
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1567|cĐCS1567
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000086 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1