Địa chí
ĐC.412.5 T.450.CH
Tổ chức Hợp tác xã tín dụng 1956. Điều tra gieo cấy vụ mùa, chăn nuôi gia súc năm 1957
BBK ĐC.412.5
Nhan đề Tổ chức Hợp tác xã tín dụng 1956. Điều tra gieo cấy vụ mùa, chăn nuôi gia súc năm 1957
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : [knxb], 1957
Mô tả vật lý 21 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Chăn nuôi gia súc
Từ khóa tự do Vụ mùa
Từ khóa tự do Hợp tác xã tín dụng
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000090
000 00000nam a2200000 4500
00120865
00212
00420892
00520090408090425.0
008060119s1957 |||||| sd
0091 0
039|y20141125142912|zhaonh
084|aĐC.412.5|bT.450.CH
245|aTổ chức Hợp tác xã tín dụng 1956. Điều tra gieo cấy vụ mùa, chăn nuôi gia súc năm 1957
260|aVĩnh Phúc : |b[knxb], |c1957
300|a21 Tr. ; |c30 cm.
653|aVĩnh Phúc
653|aChăn nuôi gia súc
653|aVụ mùa
653|aHợp tác xã tín dụng
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000090
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1568|cĐCS1568
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000090 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1