Địa chí
ĐC.42 B.108.C
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp năm 1953 của tỉnh Vĩnh Phúc
BBK ĐC.42
Nhan đề Báo cáo tổng kết phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp năm 1953 của tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : [knxb], 1954
Mô tả vật lý 21 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sản xuất
Từ khóa tự do Báo cáo tổng kết
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Phong trào thi đua
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000087
000 00000nam a2200000 4500
00120866
00212
00420893
00520060119090128.0
008060119s1954 |||||| sd
0091 0
039|y20141125142912|zhaonh
084|aĐC.42|bB.108.C
245|aBáo cáo tổng kết phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp năm 1953 của tỉnh Vĩnh Phúc
260|aVĩnh Phúc : |b[knxb], |c1954
300|a21 Tr. ; |c30 cm.
653|aSản xuất
653|aBáo cáo tổng kết
653|aVĩnh Phúc
653|aPhong trào thi đua
653|aNông nghiệp
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000087
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1569|cĐCS1569
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000087 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1