Địa chí
ĐC.42 T.455.K
Tổng kết và lãnh đạo thực hiện kế hoạch nông nghiệp 1959 của tỉnh Vĩnh Phúc
BBK ĐC.42
Nhan đề Tổng kết và lãnh đạo thực hiện kế hoạch nông nghiệp 1959 của tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : [knxb], 1958
Mô tả vật lý 27 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Sản xuất
Từ khóa tự do Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do Sản lượng
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000089
000 00000nam a2200000 4500
00120870
00212
00420897
00520060119090128.0
008060119s1958 |||||| sd
0091 0
039|y20141125142913|zhaonh
084|aĐC.42|bT.455.K
245|aTổng kết và lãnh đạo thực hiện kế hoạch nông nghiệp 1959 của tỉnh Vĩnh Phúc
260|aVĩnh Phúc : |b[knxb], |c1958
300|a27 Tr. ; |c30 cm.
653|aSản xuất
653|aVĩnh Phúc
653|aNông nghiệp
653|aSản lượng
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000089
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1573|cĐCS1573
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000089 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1