Địa chí
ĐC.912
Thần tích - thần sắc làng An Nhân tổng Đa Lộc phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
BBK ĐC.912
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích - thần sắc làng An Nhân tổng Đa Lộc phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 4 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành Hoàng
Từ khóa tự do Yên Lãng
Từ khóa tự do Đa Lộc
Từ khóa tự do An Nhân
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(2): DCT.000629, DCT.000643
000 00000nam a2200000 4500
00121215
00212
00421242
00520060119090127.0
008060119s1938 |||||| sd
0091 0
039|y20141125143114|zhaonh
084|aĐC.912
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích - thần sắc làng An Nhân tổng Đa Lộc phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a4 Tr. ; |c30 cm.
653|aThần tích
653|aThành Hoàng
653|aYên Lãng
653|aĐa Lộc
653|aAn Nhân
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(2): DCT.000629, DCT.000643
890|a2|b0|c1|d0
920|aĐCS1919|cĐCS1919
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000643 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
2 DCT.000629 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 2
  1 of 1