Sách
ĐC.913 C.514.KH
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông /
BBK ĐC.913
Tác giả CN Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm
Nhan đề Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông / Hà Văn Tấn / Phạm Thị Tâm. T.2
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 1968
Mô tả vật lý 61tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Nguyên - Mông-Thế kỷ 13
000 00000aam a2200000 4500
00123026
00211
00423183
00520061117111132.0
008060822s1968 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125145256|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.913|bC.514.KH
100|aHà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm
245|aCuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông / |cHà Văn Tấn / |cPhạm Thị Tâm. |nT.2
260|aH. : |bKhoa học Xã hội, |c1968
300|a61tr. ; |c19cm
653|aKháng chiến chống Nguyên - Mông|aThế kỷ 13
773|dH.|dKhoa học Xã hội|d1968|tCuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông|w23180
890|a0|b0|c1|d0
910|bHoàng Thanh Bình

Không tìm thấy biểu ghi nào