Sách
843 V.115.H
Văn học Pháp :
BBK 843
Tác giả CN Hoàng Nhân
Nhan đề Văn học Pháp : Tuyển tập văn học thế giới / Hoàng Nhân; Trần Duy Châu, Nguyễn Minh Thông. T1, Trung đại thế kỷ XVI, XVII, XVIII
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : NxbTrẻ. Hội nghiên cứu giảng dạy văn học, 1997
Mô tả vật lý 653tr. ; 20cm
Từ khóa tự do Pháp-Trung đại-Văn học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Thông
Tác giả(bs) CN Trần Duy Châu
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(3): PD.013980-2
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(4): PM.043647-50
000 00000aam a2200000 4500
00124082
00211
00424268
00520070309070328.0
008061016s1997 ||||||Viesd
0091 0
020|c50000
039|y20141125150739|zhaonh
041|aVie
084|a843|bV.115.H
100|aHoàng Nhân
245|aVăn học Pháp : |bTuyển tập văn học thế giới / |cHoàng Nhân; Trần Duy Châu, Nguyễn Minh Thông. |nT1, |pTrung đại thế kỷ XVI, XVII, XVIII
260|aTP.Hồ Chí Minh : |bNxbTrẻ. Hội nghiên cứu giảng dạy văn học, |c1997
300|a653tr. ; |c20cm
653|aPháp|aTrung đại|aVăn học
700|a Nguyễn Minh Thông|eTác giả
700|a Trần Duy Châu|eTác giả
773|dTP.Hồ Chí Minh|dNxbTrẻ|d1997|tVăn học Pháp|w24266
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(3): PD.013980-2
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(4): PM.043647-50
890|a7|b4|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.043648 Kho Mượn tầng 2 Sách tiếng Việt 1
2 PM.043649 Kho Mượn tầng 2 Sách tiếng Việt 2
3 PM.043650 Kho Mượn tầng 2 Sách tiếng Việt 3
4 PM.043647 Kho Mượn tầng 2 Sách tiếng Việt 4
5 PD.013980 Kho Đọc tầng 2 Sách tiếng Việt 5
6 PD.013981 Kho Đọc tầng 2 Sách tiếng Việt 6
7 PD.013982 Kho Đọc tầng 2 Sách tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào