Địa chí
ĐC.215 L.302.S
Lịch sử Đảng bộ huyện Tam Dương :
BBK ĐC.215
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ huyện Tam Dương : Sơ thảo. T1
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Đảng bộ huyện Tam Dương xb, 2000
Mô tả vật lý 195tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Lịch sử-Vĩnh Phúc-Tam Dương-Đảng bộ huyện
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCS.000780
000 00000nam a2200000 # 4500
00125323
00212
00425530
005201601140953
008160113s2000 vm| ||||||viesd
0091 0
039|a20160114095223|bhuonggiang|c20160113152619|dhuonggiang|y20141125151628|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.215|bL.302.S
245|aLịch sử Đảng bộ huyện Tam Dương : |bSơ thảo. |nT1
260|aVĩnh Phúc : |bĐảng bộ huyện Tam Dương xb, |c2000
300|a195tr. ; |c21cm
653|aLịch sử|aVĩnh Phúc|aTam Dương|aĐảng bộ huyện
773|dĐảng bộ huyện Tam Dương xb|dVĩnh Phúc|tLịch sử đảng bộ huyện Tam Dương|w25529
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCS.000780
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/sach/lichsudangbohuyentamduongtap1/780 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
910|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.000780 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1