Sách
ĐC.0(91) L.308.S
Liệt sỹ Nguyễn Thái Học chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930 :
BBK ĐC.0(91)
Tác giả TT UBND Tỉnh Vĩnh Phúc - Viện sử học Việt Nam
Nhan đề Liệt sỹ Nguyễn Thái Học chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930 : Kỷ yếu hội thảo khoa học / UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Sử học Việt Nam
Thông tin xuất bản Vĩnh Phúc : Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, 2004
Mô tả vật lý 419tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nguyễn Thái Học
Từ khóa tự do Sự nghiệp cách mạng
Tác giả(bs) CN UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(2): DCS.001218-9
000 00000aam a2200000 4500
00129120
00211
00430358
00520050816060803.0
008050816s2004 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125162237|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.0(91)|bL.308.S
110|aUBND Tỉnh Vĩnh Phúc - Viện sử học Việt Nam
245|aLiệt sỹ Nguyễn Thái Học chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930 : |bKỷ yếu hội thảo khoa học / |cUBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Sử học Việt Nam
260|aVĩnh Phúc : |bSở Văn hoá Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, |c2004
300|a419tr. ; |c21cm
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
653|aNguyễn Thái Học
653|aSự nghiệp cách mạng
700|aUBND Tỉnh Vĩnh Phúc|eTác giả
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(2): DCS.001218-9
890|a2|b0|c1|d0
910|aHoàng Thanh Bình|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCS.001218 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
2 DCS.001219 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1