Sách
959.702 092 NH.556.V
Những vua chúa Việt Nam hay chữ /
DDC 959.702 092
Tác giả CN Quốc Tuấn
Nhan đề Những vua chúa Việt Nam hay chữ / Quốc Tuấn b.s.
Lần xuất bản Tái bản, có bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2007
Mô tả vật lý 183tr. ; 19cm
Tóm tắt Tập hợp những mẩu chuyện có liên quan đến kiến thức, học vấn của bảy vị vua, chúa nước ta: Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Hồ Quý Ly,..
Từ khóa tự do Vua
Từ khóa tự do Lịch sử trung đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Danh nhân
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.021864
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.027690
000 00000aam a2200000 4500
00129657
00211
00430896
00520090408090433.0
008080425s2007 ||||||Viesd
0091 0
020|c22000
039|y20141125162746|zhaonh
041|aVie
082|a959.702 092|bNH.556.V
100|aQuốc Tuấn
245|aNhững vua chúa Việt Nam hay chữ / |cQuốc Tuấn b.s.
250|aTái bản, có bổ sung
260|aH. : |bThanh niên, |c2007
300|a183tr. ; |c19cm
520|aTập hợp những mẩu chuyện có liên quan đến kiến thức, học vấn của bảy vị vua, chúa nước ta: Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Hồ Quý Ly,..
653|aVua
653|aLịch sử trung đại
653|aViệt Nam
653|aDanh nhân
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.021864
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.027690
890|a2|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.027690 Kho Mượn tầng 2 959.702 092 NH.556.V Sách tiếng Việt 1 Hạn trả:09-08-2019
2 PD.021864 Kho Đọc tầng 2 959.702 092 NH.556.V Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào