Sách
930.08 M.458.TR
110 di sản văn minh nổi bật của loài người /
DDC 930.08
Tác giả CN Mênh Mông
Nhan đề 110 di sản văn minh nổi bật của loài người / Mênh Mông
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2008
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Di sản
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Cảnh quan thiên nhiên
Từ khóa tự do Nghệ thuật kiến trúc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.022478
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.028828-9
000 00000aam a2200000 4500
00130344
00211
00431586
00520090408090449.0
008081218s2008 ||||||Viesd
0091 0
020|c46500
039|y20141125163450|zhaonh
041|aVie
082|a930.08|bM.458.TR
100|aMênh Mông
245|a110 di sản văn minh nổi bật của loài người / |cMênh Mông
260|aH. : |bThanh niên, |c2008
300|a299tr. ; |c21cm
653|aDi sản
653|aVăn minh
653|aThế giới
653|aCảnh quan thiên nhiên
653|aNghệ thuật kiến trúc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.022478
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.028828-9
890|a3|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.022478 Kho Đọc tầng 2 930.08 M.458.TR Sách tiếng Việt 1
2 PM.028828 Kho Mượn tầng 2 930.08 M.458.TR Sách tiếng Việt 2
3 PM.028829 Kho Mượn tầng 2 930.08 M.458.TR Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:14-01-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào