Sách
959.704 092 B.101.H
Bác Hồ sống mãi với chúng ta :
DDC 959.704 092
Nhan đề Bác Hồ sống mãi với chúng ta : Hồi ký / Nguyễn Khoa Điềm, Trịnh Thúc Huỳnh, Nguyễn Thị Tình. T1
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 903tr. ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm các hồi ký viết về chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới đẫ xuất bản trong những năm qua. Cuốn sách chia làm 2 tập gồm sáu phần.phần đầu là những bài viết bài phát biểu có tính chất nhận định đánh gía của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta.Các phần tiếp theo gồm các bài hồi ký, được xếp theo trình tự thời gian.Ngoài ra cuốn sách còn nêu rõ cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới,nêu cao tư tưởng vĩ đại, đạo đức trong sáng, tác phong khiêm tốn, giản dị,gần gũi với sinh hoạt đời thường của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do Hồi kí-Văn học hiện đại-Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.023409
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): PM.029864
000 00000aam a2200000 4500
00131198
00211
00432442
00520100224090252.0
008100224s2005 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125165510|zhaonh
041|aVie
082|a959.704 092|bB.101.H
245|aBác Hồ sống mãi với chúng ta : |bHồi ký / |cNguyễn Khoa Điềm, Trịnh Thúc Huỳnh, Nguyễn Thị Tình. |nT1
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2005
300|a903tr. ; |c24cm
520|aCuốn sách gồm các hồi ký viết về chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới đẫ xuất bản trong những năm qua. Cuốn sách chia làm 2 tập gồm sáu phần.phần đầu là những bài viết bài phát biểu có tính chất nhận định đánh gía của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta.Các phần tiếp theo gồm các bài hồi ký, được xếp theo trình tự thời gian.Ngoài ra cuốn sách còn nêu rõ cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới,nêu cao tư tưởng vĩ đại, đạo đức trong sáng, tác phong khiêm tốn, giản dị,gần gũi với sinh hoạt đời thường của chủ tịch Hồ Chí Minh.
653|aHồi kí|aVăn học hiện đại|aViệt Nam
773|dH.|dChính trị Quốc gia|d2005|tBác Hồ sống mãi với chúng ta|w32441
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.023409
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): PM.029864
890|a2|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.023409 Kho Đọc tầng 2 959.704 092 B.101.H Sách tiếng Việt 1
2 PM.029864 Kho Mượn tầng 2 959.704 092 B.101.H Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào