Địa chí
ĐC.912
Thần tích - thần sắc làng Bích Chu tổng Tang Đố phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.912
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích - thần sắc làng Bích Chu tổng Tang Đố phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 71tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành Hoàng
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Tang Đố
Từ khóa tự do Bích Chu
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000898
000 00000nam a2200000 4500
00133851
00212
00435110
005201609230935
008111004s1938 |||||| sd
0091 0
039|a20160923093531|bhuonggiang|y20141125172214|zhaonh
084|aĐC.912
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích - thần sắc làng Bích Chu tổng Tang Đố phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a71tr. ; |c30 cm.
653|aThần tích
653|aThành Hoàng
653|aVĩnh Yên
653|aVĩnh Tường
653|aTang Đố
653|aBích Chu
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000898
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000898/898 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1919|cĐCS1919
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000898 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1